Skip to content

Top 100 Silesian Sayings

"A window into the heart and soul of Silesia"

Explore the unique and colorful expressions of the Silesian region, known as Slask in Polish. These sayings reflect the humor, wisdom, and everyday life of the Silesian people, offering a fascinating glimpse into their rich cultural heritage.

Topics

Overview

 • Title: "Top 100 Silesian Sayings"
 • Subtitle: "Discover the richness of Silesian culture through its unique sayings"
 • Tagline: "A window into the heart and soul of Silesia"
 • Description: "A collection of the top 100 sayings from the Silesian region, each offering insight into the local culture, humor, and wisdom."
 • Keywords: Silesia, sayings, Slask, proverbs, expressions, culture, heritage, wisdom, humor

Cheat

# Top 100 Silesian Sayings
- Discover the richness of Silesian culture through its unique sayings
- A window into the heart and soul of Silesia
- A collection of the top 100 sayings from the Silesian region, each offering insight into the local culture, humor, and wisdom.
- Silesia, sayings, Slask, proverbs, expressions, culture, heritage, wisdom, humor

## Topics
- Wisdom: Advice, Life Lessons, Experience, Knowledge, Guidance
- Humor: Jokes, Wit, Irony, Sarcasm, Amusement
- Daily Life: Routine, Work, Family, Traditions, Practices
- Nature: Seasons, Animals, Farming, Weather, Landscape
- Relationships: Love, Friendship, Community, Family Bonds, Interactions

Topic 1: "Wisdom"

"Timeless advice from the Silesian heart"

Silesian wisdom encapsulates the timeless advice and life lessons passed down through generations. These sayings offer guidance, knowledge, and reflections on life's experiences.

 1. "Co ma być, to bedzie." - What will be, will be.
 2. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." - A sparrow in the hand is better than a pigeon on the roof.
 3. "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło." - Every cloud has a silver lining.
 4. "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." - The early bird catches the worm.
 5. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." - As long as you fight, you are a winner.
 6. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." - The pitcher goes so often to the well that it gets broken at last.
 7. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." - Don't count your chickens before they hatch.
 8. "Czas leczy rany." - Time heals all wounds.
 9. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." - As you make your bed, so you must lie in it.
 10. "Kto sieje wiatr, zbiera burzę." - He who sows the wind reaps the storm.
 11. "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." - Everyone has their cross to bear.
 12. "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść." - Too many cooks spoil the broth.
 13. "Bez pracy nie ma kołaczy." - Without work, there are no rewards.
 14. "Kto pyta, nie błądzi." - He who asks, doesn't get lost.
 15. "Pierwsze koty za płoty." - The first step is the hardest.
 16. "Słowo droższe od pieniędzy." - A word is more valuable than money.
 17. "Kropla drąży skałę." - A drop hollows out the stone.
 18. "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." - If the goat hadn't jumped, it wouldn't have broken its leg.
 19. "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał." - What Johnny hasn't learned, John won't know.
 20. "Śmiech to zdrowie." - Laughter is the best medicine.

Topic 2: "Humor"

"Wit and irony from the Silesian folk"

Silesian humor is rich with wit, irony, and sarcasm, reflecting the cleverness and amusement found in everyday life.

 1. "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle." - Where the devil can't go, he sends a woman.
 2. "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." - A close neighbor is better than a distant brother.
 3. "Jak cię widzą, tak cię piszą." - You're judged by how you look.
 4. "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." - When the cat's away, the mice will play.
 5. "Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." - If the goat hadn't jumped, it wouldn't have broken its leg.
 6. "W marcu jak w garncu." - March is like a pot (referring to unpredictable weather).
 7. "Z dużej chmury mały deszcz." - A big cloud, little rain.
 8. "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi." - Man shoots, but God carries the bullets.
 9. "Gdyby kózka nie skakała, to by kózka nie była." - If the goat didn't jump, it wouldn't be a goat.
 10. "Mądry Polak po szkodzie." - A wise Pole after the event.
 11. "Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach." - If you don't have it in your head, you must have it in your legs.
 12. "Kto się czubi, ten się lubi." - Those who tease each other, love each other.
 13. "Baba z wozu, koniom lżej." - When the woman gets off the cart, the horses feel lighter.
 14. "Nie mój cyrk, nie moje małpy." - Not my circus, not my monkeys.
 15. "Każdy kij ma dwa końce." - Every stick has two ends.
 16. "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." - When you join the crows, you must caw like they do.
 17. "Co dwie głowy, to nie jedna." - Two heads are better than one.
 18. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." - As you make your bed, so you must lie in it.
 19. "Znalezione nie kradzione." - Found is not stolen.
 20. "Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada." - He who digs a pit for others falls into it himself.

Topic 3: "Daily Life"

"Expressions that capture everyday Silesian routines"

These sayings reflect the daily routines, work habits, and family traditions that are central to life in Silesia.

 1. "Robota nie zając, nie ucieknie." - Work is not a hare, it won't run away.
 2. "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść." - Too many cooks spoil the broth.
 3. "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." - The early bird catches the worm.
 4. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." - A sparrow in the hand is better than a pigeon on the roof.
 5. "Bez pracy nie ma kołaczy." - Without work, there are no rewards.
 6. "Kto pyta, nie błądzi." - He who asks, doesn't get lost.
 7. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." - Don't count your chickens before they hatch.
 8. "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." - Everyone has their cross to bear.
 9. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." - As long as you fight, you are a winner.
 10. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." - The pitcher goes so often to the well that it gets broken at last.
 11. "Czas leczy rany." - Time heals all wounds.
 12. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." - As you make your bed, so you must lie in it.
 13. "Kropla drąży skałę." - A drop hollows out the stone.
 14. "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." - If the goat hadn't jumped, it wouldn't have broken its leg.
 15. "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał." - What Johnny hasn't learned, John won't know.
 16. "Śmiech to zdrowie." - Laughter is the best medicine.
 17. "Co ma być, to bedzie." - What will be, will be.
 18. "Lepszy są

siad bliski niż brat daleki." - A close neighbor is better than a distant brother. 19. "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." - When the cat's away, the mice will play. 20. "Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." - If the goat hadn't jumped, it wouldn't have broken its leg.

Topic 4: "Nature"

"Sayings inspired by the natural world"

Silesians have a close relationship with nature, and their sayings often reflect observations about the seasons, animals, farming, and the weather.

 1. "W marcu jak w garncu." - March is like a pot (referring to unpredictable weather).
 2. "Z dużej chmury mały deszcz." - A big cloud, little rain.
 3. "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." - When you join the crows, you must caw like they do.
 4. "Gdyby kózka nie skakała, to by kózka nie była." - If the goat didn't jump, it wouldn't be a goat.
 5. "Każdy kij ma dwa końce." - Every stick has two ends.
 6. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." - As you make your bed, so you must lie in it.
 7. "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi." - Man shoots, but God carries the bullets.
 8. "Nie mój cyrk, nie moje małpy." - Not my circus, not my monkeys.
 9. "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." - The early bird catches the worm.
 10. "Co dwie głowy, to nie jedna." - Two heads are better than one.
 11. "Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach." - If you don't have it in your head, you must have it in your legs.
 12. "Co ma być, to bedzie." - What will be, will be.
 13. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." - A sparrow in the hand is better than a pigeon on the roof.
 14. "Kto pyta, nie błądzi." - He who asks, doesn't get lost.
 15. "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." - When the cat's away, the mice will play.
 16. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." - Don't count your chickens before they hatch.
 17. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." - As long as you fight, you are a winner.
 18. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." - The pitcher goes so often to the well that it gets broken at last.
 19. "Czas leczy rany." - Time heals all wounds.
 20. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." - As you make your bed, so you must lie in it.

Topic 5: "Relationships"

"Insights into love, friendship, and community bonds"

Silesian sayings about relationships reveal the values placed on love, friendship, community, and family bonds, highlighting how people interact and support each other.

 1. "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle." - Where the devil can't go, he sends a woman.
 2. "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." - A close neighbor is better than a distant brother.
 3. "Kto się czubi, ten się lubi." - Those who tease each other, love each other.
 4. "Baba z wozu, koniom lżej." - When the woman gets off the cart, the horses feel lighter.
 5. "Nie mój cyrk, nie moje małpy." - Not my circus, not my monkeys.
 6. "Każdy kij ma dwa końce." - Every stick has two ends.
 7. "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." - When you join the crows, you must caw like they do.
 8. "Co dwie głowy, to nie jedna." - Two heads are better than one.
 9. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." - As you make your bed, so you must lie in it.
 10. "Znalezione nie kradzione." - Found is not stolen.
 11. "Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada." - He who digs a pit for others falls into it himself.
 12. "Co ma być, to bedzie." - What will be, will be.
 13. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." - A sparrow in the hand is better than a pigeon on the roof.
 14. "Kto pyta, nie błądzi." - He who asks, doesn't get lost.
 15. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." - Don't count your chickens before they hatch.
 16. "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." - Everyone has their cross to bear.
 17. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." - As long as you fight, you are a winner.
 18. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." - The pitcher goes so often to the well that it gets broken at last.
 19. "Czas leczy rany." - Time heals all wounds.
 20. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." - As you make your bed, so you must lie in it.

Top 100 List

 1. "Co ma być, to bedzie." (Wisdom)
 2. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." (Wisdom)
 3. "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło." (Wisdom)
 4. "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." (Wisdom)
 5. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." (Wisdom)
 6. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." (Wisdom)
 7. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." (Wisdom)
 8. "Czas leczy rany." (Wisdom)
 9. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." (Wisdom)
 10. "Kto sieje wiatr, zbiera burzę." (Wisdom)
 11. "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." (Wisdom)
 12. "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść." (Wisdom)
 13. "Bez pracy nie ma kołaczy." (Wisdom)
 14. "Kto pyta, nie błądzi." (Wisdom)
 15. "Pierwsze koty za płoty." (Wisdom)
 16. "Słowo droższe od pieniędzy." (Wisdom)
 17. "Kropla drąży skałę." (Wisdom)
 18. "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." (Wisdom)
 19. "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał." (Wisdom)
 20. "Śmiech to zdrowie." (Wisdom)
 21. "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle." (Humor)
 22. "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." (Humor)
 23. "Jak cię widzą, tak cię piszą." (Humor)
 24. "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." (Humor)
 25. "Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." (Humor)
 26. "W marcu jak w garncu." (Humor)
 27. "Z dużej chmury mały deszcz." (Humor)
 28. "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi." (Humor)
 29. "Gdyby kózka nie skakała, to by kózka nie była." (Humor)
 30. "Mądry Polak po szkodzie." (Humor)
 31. "Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach." (Humor)
 32. "Kto się czubi, ten się lubi." (Humor)
 33. "Baba z wozu, koniom lżej." (Humor)
 34. "Nie mój cyrk, nie moje małpy." (Humor)
 35. "Każdy kij ma dwa końce." (Humor)
 36. "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." (Humor)
 37. "Co dwie głowy, to nie jedna." (Humor)
 38. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." (Humor)
 39. "Znalezione nie kradzione." (Humor)
 40. "Kto

pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada." (Humor) 41. "Robota nie zając, nie ucieknie." (Daily Life) 42. "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść." (Daily Life) 43. "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." (Daily Life) 44. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." (Daily Life) 45. "Bez pracy nie ma kołaczy." (Daily Life) 46. "Kto pyta, nie błądzi." (Daily Life) 47. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." (Daily Life) 48. "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." (Daily Life) 49. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." (Daily Life) 50. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." (Daily Life) 51. "Czas leczy rany." (Daily Life) 52. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." (Daily Life) 53. "Kropla drąży skałę." (Daily Life) 54. "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." (Daily Life) 55. "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał." (Daily Life) 56. "Śmiech to zdrowie." (Daily Life) 57. "Co ma być, to bedzie." (Daily Life) 58. "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." (Daily Life) 59. "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." (Daily Life) 60. "Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." (Daily Life) 61. "W marcu jak w garncu." (Nature) 62. "Z dużej chmury mały deszcz." (Nature) 63. "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." (Nature) 64. "Gdyby kózka nie skakała, to by kózka nie była." (Nature) 65. "Każdy kij ma dwa końce." (Nature) 66. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." (Nature) 67. "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi." (Nature) 68. "Nie mój cyrk, nie moje małpy." (Nature) 69. "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." (Nature) 70. "Co dwie głowy, to nie jedna." (Nature) 71. "Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach." (Nature) 72. "Co ma być, to bedzie." (Nature) 73. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." (Nature) 74. "Kto pyta, nie błądzi." (Nature) 75. "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." (Nature) 76. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." (Nature) 77. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." (Nature) 78. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." (Nature) 79. "Czas leczy rany." (Nature) 80. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." (Nature) 81. "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle." (Relationships) 82. "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." (Relationships) 83. "Kto się czubi, ten się lubi." (Relationships) 84. "Baba z wozu, koniom lżej." (Relationships) 85. "Nie mój cyrk, nie moje małpy." (Relationships) 86. "Każdy kij ma dwa końce." (Relationships) 87. "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." (Relationships) 88. "Co dwie głowy, to nie jedna." (Relationships) 89. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." (Relationships) 90. "Znalezione nie kradzione." (Relationships) 91. "Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada." (Relationships) 92. "Co ma być, to bedzie." (Relationships) 93. "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." (Relationships) 94. "Kto pyta, nie błądzi." (Relationships) 95. "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." (Relationships) 96. "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." (Relationships) 97. "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." (Relationships) 98. "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." (Relationships) 99. "Czas leczy rany." (Relationships) 100. "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." (Relationships)

Top 100 Table

Rank Name Topic Tagline
1 "Co ma być, to bedzie." Wisdom "What will be, will be."
2 "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." Wisdom "A sparrow in the hand is better."
3 "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło." Wisdom "Every cloud has a silver lining."
4 "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." Wisdom "The early bird catches the worm."
5 "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." Wisdom "As long as you fight, you are a winner."
6 "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." Wisdom "The pitcher goes so often to the well."
7 "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." Wisdom "Don't count your chickens before hatch."
8 "Czas leczy rany." Wisdom "Time heals all wounds."
9 "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." Wisdom "As you make your bed, so must lie in it."
10 "Kto sieje wiatr, zbiera burzę." Wisdom "He who sows the wind reaps storm."
11 "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." Wisdom "Everyone has their cross to bear."
12 "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść." Wisdom "Too many cooks spoil the broth."
13 "Bez pracy nie ma kołaczy." Wisdom "Without work, there are no rewards."
14 "Kto pyta, nie błądzi." Wisdom "He who asks, doesn't get lost."
15 "Pierwsze koty za płoty." Wisdom "The first step is the hardest."
16 "Słowo droższe od pieniędzy." Wisdom "A word is more valuable than money."
17 "Kropla drąży skałę." Wisdom "A drop hollows out the stone."
18 "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." Wisdom "If the goat hadn't jumped, no broken leg."
19 "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał." Wisdom "What Johnny hasn't learned, John won't know."
20 "Śmiech to zdrowie." Wisdom "Laughter is the best medicine."
21 "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle." Humor "Where the devil can't go, sends a woman."
22 "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." Humor "A close neighbor is better."
23 "Jak cię widzą, tak cię piszą." Humor "You're judged by how you look."
24 "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." Humor "When the cat's away, the mice will play."
25 "Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." Humor "If the goat hadn't jumped, no broken leg."
26 "W marcu jak w garncu." Humor "March is like a pot."
27 "Z dużej chmury mały deszcz." Humor "A big cloud, little rain."
28 "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi." Humor "Man shoots, but God carries bullets."
29 "Gdyby kózka nie skakała, to by kózka nie była." Humor "If the goat didn't jump, wouldn't be a goat."
30 "Mądry Polak po szkodzie." Humor "A wise Pole after the event."
31 "Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach." Humor "If you don't have it in your head."
32 "Kto się czubi, ten się lubi." Humor "Those who tease each other, love each other."
33 "Baba z wozu, koniom lżej." Humor "When the woman gets off the cart."
34 "Nie mój cyrk, nie moje małpy." Humor "Not my circus, not my monkeys."
35 "Każdy kij ma dwa końce." Humor "Every stick has two ends."
36 "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." Humor "When you join the crows, must caw."
37 "Co dwie głowy, to nie jedna." Humor "Two heads are better than one."
38 "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." Humor "As you make your bed, so must lie in it."
39 "Znalezione nie kradzione." Humor "Found is not stolen."
40 "Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada." Humor "He who digs a pit, falls in himself."
41 "Robota nie zając, nie ucieknie." Daily Life "Work is not a hare, it won't run away."
42 "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść." Daily Life "Too many cooks spoil the broth."
43 "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." Daily Life "The early bird catches the worm."
44 "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." Daily Life "A sparrow in the hand is better."
45 "Bez pracy nie ma kołaczy." Daily Life "Without work, there are no rewards."
46 "Kto pyta, nie błądzi." Daily Life "He who asks, doesn't get lost."
47 "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." Daily Life "Don't count your chickens before hatch."
48 "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." Daily Life "Everyone has their cross to bear."
49 "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." Daily Life "As long as you fight, you are a winner."
50 "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." Daily Life "The pitcher goes so often to the well."
51 "Czas leczy rany." Daily Life "Time heals all wounds."
52 "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." Daily Life "As you make your bed, so must lie in it."
53 "Kropla drąży skałę." Daily Life "A drop hollows out the stone."
54 "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." Daily Life "If the goat hadn't jumped, no broken leg."
55 "Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał." Daily Life "What Johnny hasn't learned, John won't know."
56 "Śmiech to zdrowie." Daily Life "Laughter is the best medicine."
57 "Co ma być, to bedzie." Daily Life "What will be, will be."
58 "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." Daily Life "A close neighbor is better."
59 "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." Daily Life "When the cat's away, the mice will play."
60 "Jakby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała." Daily Life "If the goat hadn't jumped, no broken leg."
61 "W marcu jak w garncu." Nature "March is like a pot."
62 "Z dużej chmury mały deszcz." Nature "A big cloud, little rain."
63 "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." Nature "When you join the crows, must caw."
64 "Gdyby kózka nie skakała, to by kózka nie była." Nature "If the goat didn't jump, wouldn't be a goat."
65 "Każdy kij ma dwa końce." Nature "Every stick has two ends."
66 "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." Nature "As you make your bed, so must lie in it."
67 "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi." Nature "Man shoots, but God carries bullets."
68 "Nie mój cyrk, nie moje małpy." Nature "Not my circus, not my monkeys."
69 "Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje." Nature "The early bird catches the worm."
70 "Co dwie głowy, to nie jedna." Nature "Two heads are better than one."
71 "Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach." Nature "If you don't have it in your head."
72 "Co ma być, to bedzie." Nature "What will be, will be."
73 "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." Nature "A sparrow in the hand is better."
74 "Kto pyta, nie błądzi." Nature "He who asks, doesn't get lost."
75 "Kiedy nie ma kota, myszy harcują." Nature "When the cat's away, the mice will play."
76 "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." Nature "Don't count your chickens before hatch."
77 "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." Nature "As long as you fight, you are a winner."
78 "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." Nature "The pitcher goes so often to the well."
79 "Czas leczy rany." Nature "Time heals all wounds."
80 "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." Nature "As you make your bed, so must lie in it."
81 "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle." Relationships "Where the devil can't go, sends a woman."
82 "Lepszy sąsiad bliski niż brat daleki." Relationships "A close neighbor is better."
83 "Kto się czubi, ten się lubi." Relationships "Those who tease each other, love each other."
84 "Baba z wozu, koniom lżej." Relationships "When the woman gets off the cart."
85 "Nie mój cyrk, nie moje małpy." Relationships "Not my circus, not my monkeys."
86 "Każdy kij ma dwa końce." Relationships "Every stick has two ends."
87 "Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one." Relationships "When you join the crows, must caw."
88 "Co dwie głowy, to nie jedna." Relationships "Two heads are better than one."
89 "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." Relationships "As you make your bed, so must lie in it."
90 "Znalezione nie kradzione." Relationships "Found is not stolen."
91 "Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada." Relationships "He who digs a pit, falls in himself."
92 "Co ma być, to bedzie." Relationships "What will be, will be."
93 "Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu." Relationships "A sparrow in the hand is better."
94 "Kto pyta, nie błądzi." Relationships "He who asks, doesn't get lost."
95 "Nie chwal dnia przed zachodem słońca." Relationships "Don't count your chickens before hatch."
96 "Każdy ma swój krzyż do dźwigania." Relationships "Everyone has their cross to bear."
97 "Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą." Relationships "As long as you fight, you are a winner."
98 "Póty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie urwie." Relationships "The pitcher goes so often to the well."
99 "Czas leczy rany." Relationships "Time heals all wounds."
100 "Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz." Relationships "As you make your bed, so must lie in it."

Conclusion

These Silesian sayings offer a rich tapestry of wisdom, humor, and cultural insights. Whether reflecting on the inevitability of life's events, the cleverness found in daily routines, or the value of strong community bonds, these expressions capture the essence of Silesian life. Each saying is a testament to the enduring spirit and wit of the Silesian people, making them a cherished part of their cultural heritage.